Съставяне на легитимно завещание

Ако сте родители, решили да завещаете имуществото си на Ваши деца, то това е подходяща за Вас статия.
Завещанието е често срещан способ за разпореждане с имуществото по българското право, като човекът, който желае да направи самото завещание има правото да заяви на кой каква част да се полага в специфични случаи.

Важно е да споменем, че всяко лице, което е навършило 18 години, може да се разпореди със своето имущество изцяло, като особеното, разписано в закона, е, че то не може да направи по-голямо разпореждане от това, което има в своята разполагаема част, т.е. някои от наследниците по закон, каквито са съпрузите, децата и родителите имат така наречената запазена част от наследството. Това дава основание в определен срок от време – пет години от откриване на наследството, да се атакува завещанието в тази част.

Без значение дали става въпрос за движимо, или пък недвижимо имущество, всеки пълнолетен член може да се разпореди с конкретен имот. В Българското право това се нарича завет.
Той може да касае идеална част, или пък конкретно имущество. Човекът, на който се преписва завещанието се нарича заветник. В други случаи – наследник по завещание.

Формата на завещанието може да бъде две основни фори – нотариално или тайно. Сами се досещате, че за нотариално завещание задължително трябва да се потърси съдействие от нотариална кантора, която да легализира самия завет.

Другото също много разпространено завещание е тайното завещание, така нареченото саморъчно завещание, което е написано собственоръчно от човек обикновено на лист хартия, като е важно най-отгоре да бъде поставена датата. Тук е изключително важно да добавим, че често се правят манипулации, особено с по-възрастни хора, и искаме да повишим бдителността и да изкажем личното си мнение ,че този тип завещание крие своите рискове и специфики.

Сиреч, препоръчваме да се възползвате от първия тип завещание, а именно – нотариалното.
Ако се нуждаете от подобни услуги на територията на Бургас и областа, можете да се свържете с нотариус Надежда Маркова, като запазите час на тел.: 056 841 444

Pin It

About admin

Check Also

Как да пестим пари и да не се изкушаваме от оферти?

Как да пестим пари по време на изкушаващите оферти покрай Черен петък

Въведение Черният петък е едно от най-известните събития в света на шопинга. Този ден е …