Основни предимства на коучинга

Какво е коучинг?

Коучингът е професионална връзка, която помага на хората да постигнат изключителни резултати в живота си, кариерата си, бизнеса или организациите, като им помага да преодолеят разликата между това къде са сега и къде искат да бъдат. Треньорите си партнират със своите клиенти, за да проектират живота, който искат, да разкрият собствения им блясък и ресурси, така че да могат да постигнат съвършенство и да създадат целенасочен, необикновен живот. Чрез създаване на яснота, коучингът придвижва клиента в действие, ускорявайки напредъка му, като осигурява по-голям фокус и осъзнаване на всички съществуващи възможности за създаване на пълноценен живот.

Основните предимства на коучинга включват:

• подобрения в комуникацията и междуличностните умения

• развитие на лидерски и управленски способности

• намиране на устойчиви решения на лични и свързани с работата въпроси

• засилен капацитет за разрешаване на конфликти

• положителни промени в нагласите и мотивацията

• повишена лична увереност

• подобрено изпълнение на управлението

• да се чувствате по-ангажирани, ценени и подкрепяни

• да се чувствате по-подготвени за промяна в ролята или организационна промяна.

По какво се различава коучингът от терапията и другите помагащи професии?

Професионалните треньори знаят колко е важно да се идентифицират характеристиките и етичните съображения, които различават коучинга от консултирането, терапията, наставничеството  или дори членството в група за приятелство и подкрепа.

Докато коучингът и терапията споделят някои прилики, психотерапията често се фокусира върху въздействието на миналото върху настоящето, върху лечебната психологическа дисфункция и върху облекчаването на емоционалната болка. Терапевтът се счита за експерт, този с отговори за това какво е подходящо за клиента.

Коучингът се фокусира върху настоящето и бъдещето, силните страни на клиента, целите и целите на живота, работата с клиентите за създаване на възможности за обогатяване на живота им. Въз основа на убеждението, че всички индивиди са цялостни, способни личности, коучингът приема, че клиентът е експерт, способен да определи кое е най-доброто за живота му и коучът работи заедно с него, за да максимизира личните и професионалните си възможности, да запълни пропуските в създаването необикновен живот.

Pin It

About admin